Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret

Általános Iskola

VÉRTESBOGLÁRI HÍREK 118. SZÁM

2013. OKTÓBER

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Vértesboglár Község Önkormányzata szeptember 5-én tartotta soros ülését, amelyen az alábbi napirendeket tárgyalta.

 

1. Beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről, az eltelt időszakban végzett munkáról, amelyet a képviselő-testület elfogadott. Egy jelentős eseményt szeretnék kiemelni a lakosság tájékoztatása miatt.

     A község életében egy fontos történet kezdődött el a volt szeméttelep rekultivációs munkálataival. A környezetvédelmi hatóság minden esztendőben felszólította az önkormányzatot, hogy a hulladéklerakó területét az érvényes előírásoknak megfelelően állítsa helyre. Mivel egy ilyen volumenű beruházáshoz semmiféle anyagi forrás nem állt rendelkezésünkre, ezért a képviselő-testület kb. 10 éve tanulmányt készíttetett a terület rekultivációjára vonatkozóan. Időközben megalakult a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, amelynek tagságát több mint hetven település alkotja, köztük Vértesboglár is. A hulladéklerakók rekultivációs munkálatait a konzorcium pályázta és nyerte meg, a projektben 29 település érintett, három megye területéről. Ebbe a körbe tartozik a mi falunk is, ahol a terveknek megfelelően a Mészáros és Mészáros Kft kivitelezésében megkezdődtek a munkák.

Az eredeti állapothoz képest a terület képe és összetétele az eltelt időszakban nagymértékben megváltozott, mert a szeméttelep lefedése legnagyobb részt megtörtént. Emiatt a tervek módosultak és más tartalmat kaptak. A hulladéklerakónk munkálatait a konzorcium irányítja felelős műszaki vezető bevonásával. Bízom abban, hogy a kivitelezés sikeresen befejeződik és a környezetvédelmi hatóság átveszi a területet, és egy nagy tehertől szabadulhatunk meg. Ezt követően a terület hasznosítható lesz, de húsz évig nem lehet értékesíteni.

     Az iskola udvarának hátsó fala egy baleset következtében megrongálódott a közelmúltban. A biztosító kárrendezési összegét felhasználva a teljes falazat szigetelése és új vakolat felhordása történt, a hozzá tartozó melléképülettel együtt. Az elvégzett munkákkal az udvar és az épület egy egységet képez és impozáns, szemet gyönyörködtető ékszerdoboza lett falunknak.

      Az iskola működésében is történt egy jelentős változás, Romics Éva német nemzetiségi nyelvet oktató tanár elhagyta intézményünket és Székesfehérváron folytatja pályafutását szeptembertől. Személyében egy kiváló pedagógustól váltunk meg, aki 29 évig tanította gyermekeinket, és lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint ápolta és képviselte a nemzetiségi hagyományokat. Ezúton is szeretném megköszönni a Vértesbogláron eltöltött éveket, kívánok az új munkahelyén zökkenőmentes beilleszkedést és további szakmai sikereket.

     A nyár folyamán az óvodában jelentős léptékű felújításokat végeztünk, amelynek tárgyát a tisztiorvosi szolgálat jegyzőkönyve szolgáltatta. Az intézmény ellenőrzése során az épület állagában és az eszközök állapotában hiányosságokat állapított meg a hatóság, melyek kijavítását a szeptemberi kezdésre vállaltuk. Ennek keretében a külső falak vakolatának javítása, járda és kút környékének betonozása, kinti illemhely elbontása és lezárása, esőcsatornák tisztítása valósult meg.

Az épületen belül megtörtént a csoportszobák festése, álmennyezetek kialakítása, az élelmiszer raktár és előtér járólapozása, valamint a konyha csempéinek részleges felújítása. A bútorok és ajtók is új festékréteget kaptak, szükség szerint javításra kerültek a gyermekaltató ágyak is.

Szeretném megköszönni az óvodai dolgozók áldozatos munkáját, a szülők hathatós segítségét a felújítási munkákban. Külön kiemelném Lázár Imrét, aki a festési szakmunkákat végezte és segítőjét, Bauer Tamást, akik több napot dolgoztak anyagi ellenszolgáltatás nélkül! A kőműves munkákat vállalkozó kivitelezte, a felújítás összköltsége közel ötszázezer Ft.

Tisztelt lakosaink!Az óvoda épületét a nyári hónapokban rövid idő alatt sikerült egy jó együttműködéssel, összefogással újjá varázsolni. Sugárzó, meleg színekkel és mosolygós jókedvvel, szeretettel várjuk a kedves gyermekeket intézményünkbe!

 

2. Idén július 1-től hatályos a települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéhez kapcsolódó részletes szabályokról szóló törvényi rendelkezés. Ennek figyelembe vételével alkottunk helyi rendeletet, amelyben meghatároztuk a közterület filmforgatási célú igénybevétel esetén a fizetendő díj mértékét, amelynek összege 150 Ft/m2.

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

    A rendeletben elfogadott főösszegünk módosult, emelkedett, mivel év közben pótelőirányzatok érkeztek számlánkra. A kiadások és bevételek teljesülése a tervezettnek megfelelően alakult, túllépés nem történt egyik intézmény vonatkozásában sem. A pénzügyi likviditás biztonsága érdekében folyószámla hitelkeret szerződést kötöttünk a számlavezető OTP bankkal az év elején. A rendelkezésünkre álló összegből eddig nem használtunk fel egyetlen forintot sem, így jelenleg banki kölcsöntartozásunk nincs. A közös hivatal működési hozzájárulásnál volt elmaradásunk, amit a szeptemberi hónapban sikerült kiegyenlíteni. Sajnos voltak előre nem tervezett kiadásaink, (óvodai felújítások) amik tovább nehezítik a feszített költségvetésünk betartását. Bízunk benne, hogy a befolyó bevételek az év hátralévő részében fedezik majd a működési költségeinket. Szeptembertől már csak másfél milliós hitelkeret használható fel, de év végéig azt is vissza kell fizetni a szerződés értelmében. Az IKSZT működési kiadások támogatására beadtuk az elszámolást az MVH-hoz, ami segítheti a gazdálkodási egyensúly fenntartását.

 

4. Beszámoló a szociális gondozó munkájáról

   A szociális gondozó a Csákvári társulás kereteiben és szakmai irányításával látja el feladatát, 14 fő tartozik az igénybevevők körébe. Örömmel mondhatjuk el, hogy az idős, rászoruló emberek elfogadták személyét és bizalommal várják látogatását nap, mint nap. Nem könnyű megfelelni a sokféle elvárásnak, ez a munkakör csak odaadással, sok-sok türelemmel és határtalan szeretettel végezhető. A képviselő-testület teljes odaadással támogatja a gondozó munkáját és figyelemmel kíséri az ellátottak körét. Kérjük azokat az idős, beteg embereket, akik úgy érzik, hogy képtelenek önmagukat ellátni, jelezzék az önkormányzat felé és kérjék felvételüket a házi gondozásra.

 

5. Szociális étkeztetés hatósági ellenőrzése

   A szociális étkeztetést ellenőrizte a Kormányhivatal, ennek tükrében több módosítást is eszközöltünk a szakmai programban és a rendeletünket egységes szerkezetbe foglaltuk. A szociális rendelet teljes szövege a honlapunkon olvasható, érdeklődés esetén keddi napokon a hivatali időben szívesen adunk felvilágosítást konkrét kérdések tekintetében.

 

6. Közterület használati engedély módosítása

   A közterület használatára vonatkozó díjszabásokat a képviselő-testület áttekintette és több esetben módosította annak összegét. Az új tarifák a honlapon megtalálhatók.

Sajnálattal értesültem a hírről, hogy Frész József egyházi képviselő visszaadta megbízatását és lemondott tisztségéről. Nevéhez sok-sok munka, ötlet és újszerű kezdeményezés fűződik. A teljesség igénye nélkül a templom felújítása, kálvária létrehozása, temető rendbetétele. Nyugdíjba vonulásával és hazatérésével egy új szemléletet hozott magával, nagy lendülettel vezényelte és irányította az elképzelésekből megvalósuló munkálatokat. Személyében egy olyan embert tisztelhetek, aki soha nem sajnálta saját eszközeit és anyagi forrásait feláldozni a helyi közösség érdekében! Köszönöm áldozatos munkáját és jó egészséget, örömteli életet kívánok a jó Isten áldásával!

Sztányi István

 

ŐSZI GALLYAZÁSOK

Tisztelt ingatlan tulajdonosok! Az ősz beköszöntésével ismét adott a lehetőség a járda járófelületére és az úttestre belógó bokrok, ágak levágására. Kérünk minden érintettet, hogy az ingatlanja előtt a gyalogos és autós közlekedést zavaró, túlnőtt növényi részeket távolítsák el és ezzel tegyék lehetővé az akadálymentes haladást! A képviselő-testület a közterületeket bejárással ellenőrizni fogja, és a problémás esetekben megteszi a felszólítást. Bízunk abban, hogy hivatalos feljelentések nélkül is sikerrel jár a kezdeményezés.

 

NYÁRI GYERMEKTÁBOR

Július hónapban ismét megszerveztük az iskoláskorú gyermekek táboroztatását, a Somos alatti volt erdészház (fácános) területén. A jelentkezők létszáma minden várakozást felülmúlt, 50 fő jelezte részvételi szándékát. A témát a történelem szolgáltatta, a római kor fényes korszakát próbáltuk elővarázsolni és ennek megfelelően láttunk neki kolóniánk felépítéséhez.

Tisztelt Olvasó!
Egy települést sokféleképpen lehet létrehozni, nem kell hozzá más, csak építőanyag és pénz.
Mi nem így tettük, nem kőből építettünk házalapot, mi a sátrainkat a bizalomra építettük, és azokat a szeretet kötelékével pányváztuk ki. Négy vidám napot töltöttünk együtt hangos szóváltás és veszekedés nélkül, annak ellenére, hogy korosztálybeli különbségek voltak a táborban. A kisgyermekek tudatlanságát jól kiegészítette a nagyok gondoskodása, egymásra figyelése. Próbáltunk sokfelé vájkálni az ókor feneketlen tengerében, játékos módon minél több ismeretanyagot átadni a résztvevőknek. A gazdag programkínálat miatt kevés idő jutott az alvásra, hisz sokkal izgalmasabbak voltak a játékok, foglalkozások. Gyűjtöttünk növényeket a környezetünkből, amelyeket sikerült beazonosítani és meghatározni jelentőségüket. Mindenki elkészítette római öltözékét, amelyet az utolsó napon magunkra öltöttünk. Élveztük a bemutatott előadásokat, a fantasztikus lovas bemutatót, a harci játékokat. Meglátogattuk a libanoni cédrust, aki imára emelt ágaival várt és csalogatott bennünket. Fantasztikus érzés volt monumentális törzse előtt állni, mintha a Jóisten nyolcadik csodája tárulkozott volna elénk. Tiszteletet parancsoló volt a kora, a termete és a kisugárzása is. Az embernek olyan érzése volt, mintha magához akarná ölelni őt ez az égig érő, erőtől duzzadó égi csoda. De egyszer sajnos minden csoda véget ér, ez történt velünk is, lassan csomagolni kellett.
De volt még egy homokbánya látogatásunk is, amely felejthetetlen. A hűs, puha homok, a hatalmas meredek falak, a vakító napsugarak és benne Ti, ugráló virtuózok! Ádáz küzdelem, harsány nevetés, majd hullafáradtság! Fantasztikus volt a hazaút is, a kis traktor pótkocsiján utazók szájából harsogott az ének, a falubeliek elismerően bólogattak. Én, aki a bakon ültem, előttem és mellettem is gyerek. Bár begörcsölt lábbal, de boldogan hallgattam a dalokat és éreztem, hogy sikerült, hiszen ezt szerettük volna, ezért dolgoztunk.
A tábor zárásakor azt mondtam, hogy akkor volt igazán jó ez a pár nap, ha hiányozni fog a gyerekeknek. Nekünk felnőtteknek már most is hiányzik. A közös élmények emléke még nagyon friss, azok hangulatát nem lehet elmondani, csak átélni. Boldogító érzés volt olyan gyerekeket mosolyogva

akik már elfelejtették megérezni, hogy milyen édes íze van egy önfeledt nevetésnek. Többször láttam a korai reggelen sétáló gyerekeket, akik elmentek a gabonatábla szélére és csodálták a felkelő nap fényében aranysárgán csillogó gabonatáblákat, a rendek végtelenbe futó soraival. Aki ezt észreveszi, az már nemhiába töltötte az éjszakákat a holdfényes tisztáson.
             Végezetül szeretnék köszönetet mondani Barátaimnak, akikkel sikerült egy álmot megvalósítani, egy olyan álmot, amely nélkül mindannyian szegényebbek lennénk.

 

Kedves Gyerekek!
Remélem, hogy sikerült meghatározó élményeket adni ennek a néhány napnak, amire évek, évtizedek múlva is mosolyogva emlékeztek majd. Csodálatosak voltatok, mi csak szerény keretet adtunk mellé!! Jó volt Veletek, búcsúzom a római köszönéssel: Salve, Julius Caesar (Sztányi István)

 

BALATONI KIRÁNDULÁS

Viszló Csaba csákvári, személyszállítással foglalkozó vállalkozó felajánlása révén kirándulást szerveztünk a Balaton felsőőrsi strandjára. Az autóbuszon minden ülést elfoglalva, teljesen teli járattal indultunk az izgatott gyermekek és a kísérő szülők kötelékében egy meleg nyári reggelen. A hosszú út után gyorsan lepakoltunk és pár perc után már vígan lubickoltunk a hűsítő habokban, ahol szinte az egész napot töltöttük, elbújva a nap égető sugarai elől. Egy gyönyörű, élményekkel teli napot töltöttünk együtt egy csodaszép strandon, a Balaton lágy hullámaival játszadozva. Ezúton szeretném megköszönni Viszló Csabának az ingyenes autóbuszt és a nemes felajánlást!

 

"72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL"

Vértesbogláron az egyház és az önkormányzat szervezésében csatalakoztunk a nemes felhíváshoz. A közösségi munka célja a játszótér kerítésének és fa szerkezeteinek karbantartása és lefestése volt. A ködös hétvégi reggelen nyolc fiatal jelent meg, akikkel hamarosan elkezdtük az ecseteket járatni a kerítésdeszkákon. A jó hangulatban hamar telt a nap és gyorsan elfogyott minden festék is, így eldöntöttük, hogy a következő szombaton is eljövünk és befejezzük a munkát. Az életvidám, laza fiatalok között remekül éreztem magam, és nagyon tetszett a jó hozzáállásuk.

 

ITTHON VAGY! SZERETLEK, MAGYARORSZÁG!

Egy pályázat révén csatlakoztunk az országos megmozduláshoz és Vértesbogláron is szerveztünk programokat az érdeklődők számára. A résztvevők köre a három évestől a hetvenig terjedt, egy laza délutánt és estét töltöttünk együtt a közösségi házban. A nap végén jólesett az együtt főzött vacsora, a tányérban gőzölgő marha gulyás és az édesen mosolygó gombócok kívánatos rakománya. Minden segítőnek köszönet a munkájáért!

 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS, VENDÉGLÁTÁS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a búcsú hetének péntekén hagyományőrző délutánt szervezett a tájház udvarán. A régi időket elővarázsoló kukoricafosztás sokunk emlékezetében még élményekkel teli eseményként tárul fel. Gyerekként élvezettel füleltünk és kíváncsian hallgattuk a régi öregek meséit és beszámolóit, megfűszerezve az aktuális pletykákkal. A mai fiatalok számára természetesen már csak egy rövid szórakozást jelent ez a néphagyomány, ami régen egy közösségi eseménynek adott keretet és tartalmat. Az emberek többen összejöttek, megbeszélték ügyes-bajos dolgaikat egy két pohár bor kíséretében, viccelődve ugratták egymást. Bízzunk benne, hogy az egykori népszokások egyszer a mai embereknek is tudnak majd élményt és örömet okozni!

Az eseményt színesítette az iskolás gyermekek bolhapiaci forgataga, akik piaci kofák módjára próbálták rásózni termékeiket a nézelődő közönségre. Az eseményt meglátogatták a németországi Pyrbaumból érkező barátaink is, közel negyvenfős társasággal. Az est közeledtével vacsorára hívtuk a vendégeinket Szelle Kálmán pincéjéhez, ahol a felállított sátrakban emlékezetes csülkös babos káposztát fogyasztottunk, jóféle pálinkák és borok kíséretében. Jó hangulatban telt el az est, már amennyire „emlékezünk” belőle.

Sztányi István polgármester

 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által a LEADER pályázat keretében megépült a kocsiszín a tájháznál. A „Kocsiszín, kiállítótér” építése befejeződött, átvétele megtörtént. Előzetes bejelentkezés alapján a 22/234-538-as telefonszámon minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Májusban tájházunknál rendezhettük meg a Fejér Megyei Német versenyt 3. és 4. osztályosoknak. Tíz csapat mérte össze német tudását. Örömünkre szolgált, hogy az első és második helyezést a mi iskolánk gyermekei nyerték.

Júniusban a „Boglári nap” keretében hagyományápoló kulturális műsort láthattunk az óvodásoktól, iskolásoktól, ifjúsági és felnőtt tánccsoportoktól, valamint a dalkörtől. A diófák alatt illatbaba-készítésben vehettünk részt. Bemutattuk a boglári lagzis sütit, volt német tudáspróba. Babgulyás vacsorával köszöntük meg segítőink egész éves munkáját.

Nyár folyamán sok látogatót fogadtunk a Heimatmuseumban.

Október hónapban a kukoricafosztást és morzsolást láthatták és próbálhatták a résztvevők. A gyerekek örömmel ismerkedtek e régi munkával. Iskolások bolhapiaca színesítette a délutánt. Szeretettel fogadtuk pyrbaumi vendégeinket, akik élvezték a gyerekek lázas közreműködését. Hans Schröder készített három darab térképet, amelyek községünk 1945-ös állapotát tükrözik. A térképeket a tájházban minden érdeklődő megtekintheti. Köszönjük ezt az adományt!

Karl Seeman és családja 200 euróval támogatta a tájháznál folyó építkezést. Köszönjük, és a kocsiszín padozatának építésére fordítjuk.

Búcsú alkalmából 34 fő látogatott hozzánk Németországból. Borkóstolóval és vacsorával kedveskedtünk vendégeinknek. Köszönjük Bauer Györgyné Klárinak a finom vacsorát, melynek főzését vezényelte, és Szelle Kálmánnak az ideális helyet a pincéjénél. Természetesen név nélkül nagyon sok személynek köszönettel tartozunk, akik segítségükkel, sütemény, bor, pálinka felajánlással támogattak.

A Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri és várja a jövőben is a bogláriak segítségét és természetes, ha minket kérnek és hívnak, minden erőnkkel és tudásunkkal Vértesboglárért áldozatot hozunk.

Bauer Jánosné              

 

VÉRTESBOGLÁR ÁMK ÓVODA HÍREI

„ In meine Hand is es gegeben,

den Kindern eine Welt zu bau’n,

in der sie ganz geborgen leben,

in der sie frei auf sich vertau’n.”

A nagycsoportosok búcsúztatója után kaptuk a felkérést és meghívást a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy szeretettel várják az ovisokat német műsorral június 15-én délután a Tájház udvarára.  A szülők visszajelzése alapján műsorunk nagy tetszést aratott! Ennek mind a gyerekek, mind pedig az óvoda dolgozói nagyon örültek!:)

Júniusban kezdődtek óvodánkban a felújítási munkálatok, mely által az óvoda esztétikusabbá, gyermekközelibbé, színesebbé vált. A csoportszobák új álmennyezetet kaptak, a falak le lettek glettelve és színesre festve. Az öltözőszekrények is csiszolás után új színben pompáznak! Kerítésünk is megújult, anyukák szorgos keze nyomán. Az ajtók festése, a konyha tisztasági mázolása a diákmunkásoknak köszönhető! Köszönjük a segítséget a Képviselőtestületnek, a lelkes Szülőknek, diákmunkásoknak és Botka Józsefnek!!!!

A nyári szünet után sok szeretettel várták az óvónénik és dadusnénik a régi és új óvodásainkat!

A gyerekek nagy örömmel, sok mesélnivalóval, élménnyel kezdték a nevelési évet! A kiscsoportosok többsége néhány nap sírdogálás után megnyugodott és beilleszkedett a csoportba. Reggeli leválás a szülőktől még néhány gyermeknél nehézséget okoz.

Szeptember óta aktívan és tevékenyen folynak az óvodában a mindennapok kétnyelven.

Szerveztünk Csalamádé napot, Őszi Kerti Partit ( az idei évben a krumpli pari nevet kapta), amelyek a pozitív  visszajelzésekből ítélve hagyománnyá válnak ezentúl intézményünkben.

További tervezett programok várnak megvalósításra, melyekről a szülők az eseménynaptárból és a kifüggesztett tájékoztatókból értesülhetnek.

Az elkövetkezendő nevelési évre minden gyermeknek, szülőnek, az óvoda dolgozóinak jó egészséget, élményekben gazdag évet kívánunk!

                                           Óvodapedagógusok

 

VÉRTESBOGLÁRI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013/14-es tanévének indulása:

Fenntartó, Községi Önkormányzat, szülők és pedagógusok közös erőfeszítésének eredményeként intézményünk 8 osztállyal kezdhette a tanévet. Jelenlegi tanulói létszámunk 81 fő, mely szám növelése óriási feladatot és terhet ró ránk. Folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy nagycsaládosoknak tudjunk kedvező feltételekkel albérleti megoldást ajánlani, emellett legalább ilyen súllyal bír, hogy a helyi lakosokat is településünkön tartsuk.

A helyi önkormányzat igen jó gazdája az iskola épületének, új fenntartónknak karbantartásra, felújításra még nem igazán kellett áldoznia. Mi azért, hogy a tanulókkal ilyen jó körülmények között dolgozhatunk, csak hálásak lehetünk.

Őszre szülői segítséggel elkészült kerékpártárolónk, a lecserélt radiátorok elszállítása is megtörtént, az érte kapott összeggel a Szülői Szervezet gazdálkodik. A héten iskolánk egy jó állapotú zongorával lett gazdagabb. Köszönjük a segítséget! A szervezet korábbi vezetése - Nacsákné Hornyik Erzsébet és Nágl Edina - lemondott posztjáról, ebben a tanévben Veresné Schneider Barbara és Laczkóné Major Andrea vállalták e feladatkörök ellátását. A korábbi vezetés áldozatos munkáját köszönjük, az új vezetés és tagság számára pedig kitartást, a jó együttműködés reményében sok-sok kreativitást, lelkesedést, munkabírást kívánunk.

Tanévnyitónk 09.02-án volt, nagy örömmel vártuk kis elsőseinket, akik azóta már iskolánk aktív tanulóivá váltak. Ezen a napon került sor a tankönyvek kiosztására is, amely a korábbi évekhez képest hozott némi változást. Sajnos akad olyan évfolyam, ahol még mindig hiányzik néhány példány.

Tanévkezdésnél óriási feladatot vállaltak a helyi Polgárőrség tagjai diákjaink biztonságos közlekedése érdekében. Köszönjük áldozatos munkájukat!

Augusztus folyamán Hollósiné Tóth Hedvig és Romics Éva kolléganőnk más intézményben keresett munkát. Romics Éva közel harminc évig tartó kiváló pedagógiai munkáját csak megköszönni tudtuk, s természetesen ápoljuk vele a jó kapcsolatot. Nemzetiségi Iskola révén elengedhetetlenül fontos a szakos ellátottság biztosítása. Számtalan megoldás között kutatva a legjobbat keressük tanulóink számára.

Államtitkár Asszony egy évre megbízott az intézmény vezetésével, míg Tankerületi Igazgató Úr az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátásával szintén egy évre Oroszné Genczwein Teréziát bízta meg. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint ellátni feladatunkat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a hiányszakok pótlására a Tankerület iskoláiból utazó nevelőket biztosított, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak.

Az idei tanévtől felmenő rendszerben kerültek bevezetésre az erkölcstan és hit-és erkölcstan tantárgyak. 1-2. és 5-6. osztályosaink heti öt testnevelés órán vesznek részt, melyből két órát a Bicskei Tanuszodában töltenek. Ettől a tanévtől a kiadásokat a fenntartó fedezi. Bejáró bodméri tanulóink bérletét is ők fizetik.

Almaprojekt keretében 6 évfolyamon kapnak tanulóink naponta friss gyümölcsöt, ill. gyümölcslevet.

Programok a másfél hónap alatt:

 • őszi túra a Vértesbe
 • összevont- és osztály szülői értekezletek
 • megemlékezés az aradi vértanúkról
 • állatok világnapja
 • kukoricafosztás, bolhapiac a Tájháznál
 • A Fejér Megyei Rendőrkapitányság látogatása – közlekedésbiztonsági bemutató
 • Bicskei Rendőrkapitány látogatása- prevenciós programok, versenyek egyeztetése
 • papírgyűjtés
 • Gárdonyi emléknap

A közeljövő programjai

Faluszintű rendezvények:

Tisztelettel meghívjuk 2013. október 22-én 17 órára, a Művelődési házban megrendezésre kerülő ünnepi műsorunkra

7. osztály

Márton-napi rendezvénysorozat

November 14-én játszóház: lámpáskészítés, tökfaragás…

November 15-én 1700-tól lampionos felvonulás az iskolától a Tájházig. Műsor az időjárás függvényében a Tájháznál vagy a Művelődési Házban. Lesz élőzene, tánc, tombola, versenyek (tökszépség, méret szerint, gasztronómiai csodák, különlegességek). A falu üzleteit, intézményeit, lakóházait szeretnénk őszi dekorációban látni. November első napjaitól lehet készíteni a „remekeket” mi lefotózzuk, és szavazatok alapján elbíráljuk, illetve jutalmazzuk.

Szeretnénk, ha oktató-nevelő és közművelődési munkánk is mind szélesebb kör megelégedését szolgálná:

Terjékné Hadlacki Csilla, igazgató

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2013. aug. 31.-vel saját elhatározásomból lemondtam képviselőtestületi tagságomról és a vállalt temetőgondnoki feladatok ellátásáról. Az elmúlt 8 évben (2005-től) egyházközségünk szervezésében szép és maradandó értéket sikerült közösen a falu lakóinak példás összefogásával megvalósítanunk:

 • Kálvária áttelepítése, újjáépítése;
 • Mária szobor felújítása;
 • Templomunk elektromos hálózatának, világításának korszerűsítése;
 • a padfűtés, a kihangosítás, a toronyóra kiépítése;
 • a templom külső- belső festése; a templom körüli parkosítás, homlokzati megvilágítás – komoly munkát jelentettek;
 • Temetőnket sikerült rendezett, áttekinthető állapotba hoznunk. Bozótirtás,  tereprendezés, kerítés és a szeméttároló megépítése, parkosítás, parcella utak kialakítása.
 • Ravatalozóban burkolás és villany bevezetése valósult meg.
 • Temetőnk a SZABÁLYZAT megalkotásával egy korrekt nyilvántartási rendszert alapján működik.

Mindezek a munkák nem készülhettek volna el egyházközségünk (a falu lakossága), a faluval szimpatizálók adománya, kétkezi munkája, valamint a hívek segítő imája nélkül. Köszönöm minden támogató együtt érző bizalmát. Külön köszönöm az Önkormányzat hathatós segítségét. Nyugodt lelkiismerettel és rendezett feltételekkel adtam át (vissza) megbízatásomat. Az alap jó a továbbfejlődéshez. Kérem támogassuk a jövőben is egyházközségünk munkáját, hiszen valamennyiünk érdeke közösségi értékeink megóvása, rendben tartása. Bocsássák meg botlásaimat, vagy a munka hevében elkövetett megbántásaimat. Isten áldása kísérje egyházközségünk munkáját legyen békesség közöttünk.

Köszönetteljes tisztelettel: Frész József

Vértesboglár, 2013. szeptember 29.

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Állandó programjaink:

Hétfő: 18 óra Énekkar, 19 óra, Aerobic,  igény esetén 15 óra

          Falugazdász fogadóóra, hónap utolsó hétfője Polgárőr gyűlés

Kedd:  havi egyszer Nyugdíjas klub - Ima óra, legközelebb Nov. 5, 17 óra

Szerda : 11 órától Logopédia, 19 óra Aerobic

Csütörtök: 14 óra Gyógytestnevelés, 18 óra Jóga, 20 óra Film klub,

havi egyszer 11 óra Óvodás könyvtár

Péntek: 15 óra Mazsorett (kezdő), 16 óra Mazsorett (haladó), 

17.30 Lovas torna, 19 óra Aerobic, kéthetente 15.30 Katolikus zenés hittan

Szombat: 16 óra Lovas torna, 17 óra Ifjúsági tánc, 18 óra Felnőtt tánc,

havi egyszer Német illetve magyar táncház

A Könyvtár nyitvatartási ideje: kedd 17-18, Péntek 17-18, Szombat 16-17

______________________________________________________________________________________________________________________________

A VÉRTESBOGLÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Felelős kiadó: Vértesboglár Község Képviselőtestülete. Felelős szerkesztő: Jókai Erika

VÉRTESBOGLÁRI HÍREK 117. SZÁM

2013. MÁRCIUS

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

A képviselő-testület az elmúlt időszakban többször ülésezett, az alábbi témákat tárgyalta és a következő határozatokat hozta:

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. december 31-i dátummal megszüntette munkaszervezetét, határozat született a szervezet felbomlásáról. A társulás több önkormányzati kötelezően ellátandó feladatot koordinált, amelyet ezt követően mindenkinek önállóan kellene megoldani. Erre egyedül senki sem képes, ezért kerestünk új lehetőséget és ennek végeredményeként létrehoztuk a Csákvári központtal működő mikro társulást. Hét település alkotja a szervezeti egységet, mindenki maga dönti el azt, hogy milyen feladatot ad a társulás kezelésébe, és ennek arányában fizeti a ráeső költséget. Vértesboglár Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti, a házi gondozás és segítségnyújtás, a belső ellenőrzési és az eb rendészeti feladatok közös ellátásában érdekelt. Jelenleg az étkeztetést önállóan oldjuk meg, úgy gondoljuk, hogy a fizetendő árakra és az ételek minőségére így lehet a legnagyobb befolyásunk.

A szociális étkezők vonatkozásában a kiszállítási díjat a képviselő-testület továbbra sem hárítja át az érdekeltekre, ezzel próbáljuk csökkenteni az idős vagy beteg emberek anyagi terheit.

A kommunális adó mértékét emeltük 2000 Ft-tal, az étkezési térítési díjak változatlanok maradtak. A víz és csatornadíjak megállapítása hatósági jogkör lett, a kommunális hulladék szállítási díja a törvény által meghatározott 4,2 % emelést tartalmaz. Tekintettel a nehéz megélhetési körülményekre és a lakosság anyagi helyzetére, egyéb adó emelését és új adónem bevezetését nem terveztük.

Az adósságkonszolidáció keretében önkormányzatunktól az állam több mint 20 millió Ft hitel állományt átvállalt 2012. év végén. Ezt figyelembe véve jelenleg 6 millió Ft banki tartozásunk van, melyet május 31-ig kell visszafizetni. A pályázati elszámolás kifizetésének ügye még folyamatban van, várjuk a másodfok döntését. Sajnos a határozat meghozatalát kétszer is meghosszabbították hatvan nappal, tehát tovább húzódik a döntés.

Az Általános Iskola 2013. január 1-jétől állami kézbe került. Ez azt jelenti, hogy a működési és a fenntartási költséget is az új fenntartó fizeti, és egyben munkáltatója a pedagógusoknak és alkalmazottaknak. Ettől függetlenül a jövőben is teljes erővel segítjük az iskola jó színvonalú működését, programjait, mert ezután is a mi gyermekeink ülnek a padokban.

Még egy fontos változás történt az intézmény berkeiben, 2012. december 19-tól Hollósiné Tóth Hedvig ÁMK magasabb vezetői megbízását a képviselő-testület visszavonta. Több ízben megfogalmaztuk elvárásainkat az igazgatónő munkájával, vezetési stílusával kapcsolatban, de változás nem történt. Ezért az év végén határozattal megszüntettük igazgató kinevezését, egyben megbíztuk Terjékné Hadlacki Csillát a vezetői feladatok ellátásával. Ezzel egy időben megszüntettük az iskolatitkári álláshelyet, és létrehoztunk egy igazgató helyettesi státuszt, melyet az igazgató felkérésére Romics Éva lát el. Munkájukhoz sok sikert, kitartást kívánunk.

A korábban iskolatitkári feladatokat ellátó közalkalmazottunk áthelyezéssel az óvodában gyermekgondozói állásba került.

A képviselő-testület megalkotta és elfogadta a 2013-évi költségvetést, amely jelentős forráshiányt tartalmaz. A talpon maradás érdekében az Óvoda és Művelődési Ház kivételével továbbra sem foglalkoztatunk egyetlen alkalmazottat sem, ezért nagyon nehéz lesz feladatainkat ellátni főleg a nyári fűnyírás és a téli hó eltakarítás időszakában. Mindenképpen törekedni kell a közmunkaprogram lehetőségeinek kihasználására, kéthónapos időszakokra tudunk munkaszerződéseket kötni.

A szemétszállítási szerződésünk az AVE Tatabánya ZRT.-vel év végén lejárt, az új szolgáltató kiválasztásához a közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az eredmény kihirdetéséig az AVE járművei látják el a feladatot.

 

ÁLLATTARTÁS

Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy januártól kötelező az állatokba az azonosító chip beültetése. A műveletet és a nyilvántartásba vételt állatorvosok végezhetik. A községünkben élő kutyák sajnos csak kis százalékban estek át a beültetésen, ezért kérjük a tulajdonosokat, hogy a törvényi előírásoknak mielőbb tegyenek eleget a bírságok elkerülése végett.

Kérjük az állattartókat, kutyáikat tartsák a portájukon belül olyan körülmények között, hogy a közterületre ne szökhessenek ki felügyelet nélkül. Senkinek nincs joga mások testi épségét veszélyeztetni, riadalmat kelteni!

 

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a tisztelt lakosságot,  hogy 2013. 04. 03-án szerdán lomtalanítás lesz községünkben. Kérünk mindenkit, az elszállításra váró anyagokat lehetőleg csak az utolsó előtti napon helyezzék ki az utcára, ezzel megelőzhetjük, hogy illetéktelenek széttúrják a kupacokat. Veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat a szolgáltató nem szállít el!!!( pl. akkumulátor, autógumi, vegyi anyagok)

Kérjük, ne dobja ki fölösleges papírját! Papírgyűjtés az iskolában április végén.

Kedves Vértesboglári Lakosok!

Kérjük, hogy a lomtalanításkor NE TEGYÉK KI A VAS- ÉS ELEKTROMOS hulladékot, mert április 27-én azokat összegyűjtjük a gyerekek javára.

Köszönettel: óvoda és iskola szülői szervezetei

 

ISKOLAI HÍREK

Iskolai beíratás előtt

Sokszor szóba került már az iskolánk sorsa, jelene és főleg jövője. Több fórumon beszélgettünk, vitatkoztunk és kerestük a megoldásokat és biztosítékokat a fennmaradáshoz. Nagyon sokan vagyunk, akik hiszünk abban, hogy ez a nagy múlttal büszkélkedő intézmény, melynek padjait több nemzedék koptatta, még sokáig nyitva tartja ajtaját. Várja gyermekeinket, akik tanulni szeretnének, és időnként becsalogatja a kíváncsi szülőket is, ahogy szombaton is tette a nyílt napon. Megnézhettük a tanórák menetét, a gyermekeink aktivitását, és képet kaptunk az iskola éves tevékenységéről. Aki ott volt, nem csalódott és érdekes órákat láthatott. A kis osztálylétszámok miatt mindenki lehetőséget kapott a feladatok megoldásában. Nagy előny, hogy az órákon nem lehet megbújni, lehetőség van mindenki megszólítására.

Most azonban ismét eljött a beiratkozás ideje a nagycsoportos óvodások számára, bizakodva várjuk a leendő első osztályosok jelentkezését.

Sok éven át áldoztuk a költségvetés minden bevételét az iskola működtetésére, azért, hogy az itt élő gyermekeinknek biztonságos körülményeket nyújthassunk és nyugodt, családias légkört teremtsünk nevelésükhöz. Egy olyan intézményt formáltunk, ahol a szülők is elmondhatják véleményüket, bár sajnos nem mindig élnek ezzel a lehetőséggel.

Úgy gondolom, sokszor foglalkozunk az iskola dolgaival, mert szeretnénk jobbá tenni, megújítani, szorosan együttműködve a szülőkkel és megfelelni az elvárásaiknak. Ebben különbözünk a tucat iskoláktól. Legfontosabb célunk azt elérni, hogy a gyerekek szívesen és örömmel lépjenek a tantermekbe, hisz az ő közérzetük, boldogulásuk a mi legnagyobb vágyunk. Ez nem csak a pedagógusok feladata, ez egy soha véget nem érő csapatmunka. Többen is vagyunk, akik időt, pénzt és fáradtságot nem sajnálva próbálunk kívülről segíteni, közösséget építeni és maradandó élményeket nyújtani az itt tanulóknak. Partner ebben sok szülő is, és jó érzés látni azt a végeredményt, azt a magot, amelyet érdeklődő gyerekek alkotnak, akik rendezvényeinken, minden megmozdulásban részt vesznek és segítenek.

Ez a „mi iskolánk”, a mi örökségünk, a mi felelősségünk a jövője is. Úgy gondolom, aki itt él falunkban, legyen lojális a lakóhelyéhez. Hiszem azt, hogy nem megoldás a gyermek kiszakítása a megszokott környezetből, másik iskolába íratása.  Ha valaki úgy érzi, hogy a helyi intézmény nem felel meg az elvárásainak, akkor jöjjön közénk és kezdeményezzen változásokat, ahogy eddig is számtalanszor tettük.

Sztányi István polgármester

 

Tisztelt Szülők!

A VÉRTESBOGLÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA  2013-2014. tanévre történő általános iskolai beíratásának időpontja:

2013. április 8-9.  8- 18 óráig

2013. április 8-án 10 órakor bemutató óra

Hívunk, várunk családias kis osztálylétszámokkal nyugodt, biztonságos környezetbe!

A beíratáshoz kérjük, hozza magával: a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, óvodai szakvéleményét, TB kártyáját.

Terjékné Hadlacki Csilla igazgató

BESZÁMOLÓ A VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Az Alapítvány 2012-es működésének fő eseményei, eredményei a következők:

 1. Az év folyamán az Alapítvány élére új elnök került megválasztásra. A vezetőcsere az év folyamán rendben megtörtént. A váltás következtében egy adminisztratív hiba történt: az 1%-os felajánlásokhoz kapcsolódóan egy formanyomtatványt késve nyújtottunk be. Ennek következtében minden kedves 1% felajánlónk kapott egy levelet, miszerint az Alapítvány nem jogosult az 1%-os felajánlások befogadására. A hibát korrigáltuk, a pénzt rendben megkaptuk, ahogy erről is minden érintettet tájékoztatott a NAV.
 2. Mint minden évben, 2012-ben is támogattuk több olyan gyermek úszásoktatását, akiknek családja jövedelmi helyzetük miatt erre nem tudna fedezetet biztosítani.
 3. Az elmúlt években két nagy beruházás, a Művelődési házunk és az iskolánk felújítási munkálatainak megvalósításában segítettünk. 2012-ben kerestünk egy olyan célt, amely hasonló horderejű a falu egészére nézve, és az Alapítvány anyagi támogatása az Önkormányzat számára komoly segítséget jelentene. Ez a cél a falu esővíz-elvezetési problémájának megoldása. Szeretnénk támogatni egy átfogó esővíz-elvezetési terv elkészítését, amely majd alapja lehet a minden valószínűség szerint nagyrészt lakossági önkéntes munkával megvalósuló kivitelezési feladatoknak. Ez a téma igen nagy fontossággal bír, hiszen ahogy sokan a saját kárukon tapasztalják, minden évben komoly károkat okoznak a faluban a tavaszi és az őszi esőzések. Ezt a programot a falu újságjában már hivatalosan is meghirdettük, a lakosság segítségét is kérve, első körben a káresemények összegyűjtésében, összesített dokumentálásában.
 4. A falu Német Kisebbségi Önkormányzata segítséget kért tőlünk a falu tájházának megújítására futó pályázatuk előfinanszírozásában. Ezt a támogatást kölcsön formájában biztosítottuk. A tervezett ütemterv szerint a kölcsönadott pénzt a pályázati adminisztrációs folyamat lezárultával 2013 május-június folyamán fogjuk visszakapni, így ez az összeg rendelkezésre áll majd a további céljaink számára.
 5. 2012-ben kezdtünk foglalkozni azzal, hogy támogassuk az Önkormányzatot a falu weboldalának fenntartási és továbbfejlesztési munkáiban. Erre a célra céltámogatási felhívás ment ki a falu sok lakosa számára. A támogatásokra befolyt összegből szeretnénk megújítani a weboldalt, illetve csökkenteni annak rendszeres üzemeltetési költségeit. Amennyiben ez technikai akadályokba ütközve az összeget a rendes éves díj kifizetésének céljából az Önkormányzat rendelkezésére bocsájtjuk. Az erre a témára befolyt összegek a 2013-as pénzügyi év kimutatásában jelentkeznek csak, a 2012-es sorokon ebből még nem látszik semmi.
 6. Szintén 2012-ben kezdtünk foglalkozni azzal is, hogy együttműködve az óvoda és az iskola szülői szervezetével és nevelőivel, a gyermekek éves tanulmányi kirándulását, jutalomkönyvek vásárlását támogassuk. Ezen tevékenységhez céltámogatásokat kaptunk a Vértesi Sólyom Bérkilövő Vadásztársasággal valamint a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító KFT.-vel. A Vadásztársaság az Szülői Szervezet által szervezett őszi munka során “böngészett” kukoricát vette át és annak ellenértékét fizette ki az Alapítvány részére. Ezt a pénzt az érintett osztályok osztálypénzeként kezeljük, az osztályfőnökök rendelkeznek a kiutalásról, amit számla ellenében megteszünk. A 6., 7. és 8. osztály együtt csaknem 100.000 Ft osztálypénzhez jutott a munkájuk által az Alapítvány közreműködésével.
 7. A Selector Kft. az a cég, amely az összegyűjtött használt elemeket elszállítja az iskolából. Szintén a Szülői Szervezet munkáját dicséri az ősszel megszervezett elektromos-hulladék gyűjtés. Az összegyűjtött készülékeket a Kft. 20.000 Ft-os áron megvásárolta. A Szülői Szervezet nem lévén gazdálkodó szervezet, ismét az Alapítvány tudott segíteni. A befolyt összeget Szülői Szervezet rendelkezése alapján a gyermekek karácsonyi megajándékozása kapcsán felmerült költségek kifizetésére fordítottuk!
 8. Felülvizsgálatra került a bankszámla-konstrukciónk, ennek következtében éves szinten sikerült egy kevés pénzt megtakarítsunk. Ez a kis megtakarítás elegendő arra, hogy fedezzük belőle a 5-ös é a 6-os pontok pénzügyi tranzakcióinak költségeit.
 9. A törvényi szabályozás megváltozása következtében az Alapítványok pénzügyi és egyéb jelentései jelentős változáson mentek át, sokkal bonyolultabbak lettek. Ez szükségessé tette egy könyvelő megbízását. A feladatra a Civil Centrum Alapítvánnyal vettük fel a kapcsolatot, akik bár egyenlőre hivatalos megállapodásunk nincs ezen feladatok ellátására, nagyon sok mindenben segítettek, hogy a megváltozott jogszabályi környezetben helyesen tudjunk működni.
 10. A megváltozott szabályozói környezet komoly feladatokat ró az Alapítványra a 2013-as évtől kezdődően, azért hogy a Közhasznú státuszt megőrizhessük. Ez a státusz a feltétele annak, hogy az államtól szükség esetén támogatást igényelhessünk a feladataink ellátásához, illetve adott esetben pályázaton indulhassunk. Mindkét eset előállhat az esővíz elvezetés témával kapcsolatban.

Összefoglalva: az eddig megszokott tevékenységeken túl újabb területeken kezdtünk dolgozni és igény esetén további feladatokra is készen állunk. Arra bíztatnánk mindenkit, hogy bármilyen esetben, ha úgy érzi, hogy az Alapítvány támogatása segíthet egy újabb ötletet megvalósításában, forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Bevételeink és kiadásaink alakulása:

Tétel megnevezése Összeg
2012. évi nyitó egyenleg 102 633 Ft
   Összes kapott támogatás 122 565 Ft
   Általános célú támogatások 5 000 Ft
   Szülői szervezet részére érkezett támogatások 112 565 Ft
   Vertesboglar.hu számára érkezett támogatások 5 000 Ft
Összes adott támogatás -119 700 Ft
   Vértesboglár Német Kisebbségi Önkormányzat -100 000 Ft
   Szülői szervezet költségtérítés (gyermekek karácsonyi ajándéka) -19 700 Ft
Vértes-Gerecse -1 000 Ft
Bankszámlavezetés költsége (1 010 Ft januárban, majd 1040 Ft/hó, decemberben 880 Ft) -12 290 Ft
Kamatjövedelem 113 Ft
Pénzforgalmi jutalék 598 Ft
Záró egyenleg 91 723 Ft

 

 Ahogy az megszokott, ismét kérni szeretnénk, hogy a SZJA-juk civil 1%-át az Alapítványunk számára ajánlják fel! Adószámunk, amelyet az 1%-os nyomtatványon meg kell adni:

18489925-1-07

Van lehetőség arra is, hogy az 1%-on felül is támogassanak minket. Ilyen esetekben van lehetőség adott cél/célok támogatására, vagy cél megkötése nélkül általános támogatás befizetésére. A támogatási összegek befizetése történhet átutalással a 11736020-20013994 számlaszámra, ahol a közleményben kérjük feltüntetni a támogatás célját; valamint készpénzben. Ez utóbbi esetben kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot.

A magam és az alapítvány kuratóriumának nevében csak azt tudom ígérni, hogy minden megkapott forintnak gondosan átgondolt és jó helye lesz a falu életében!

Segítségükben bízva,

                                                                                                     Nacsák Tamás, kuratóriumi elnök

 

BESZÁMOLÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ NEGYEDÉVÉNEK PROGRAMJAIRÓL, RENDEZVÉNYEIRŐL

Január 11-én lezártuk a félévet. Az eredményeket, feladatokat szülői értekezleteken beszélték meg az osztályfőnökök tanítványaik szüleivel. Kijelöltük minden szaktanár fogadóóráját is, hogy egyeztetés után elérhetőek legyenek.

Január 19-én 8. osztályosaink megírták felvételi feladatsoraikat. Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerül a kitűzött célokat megvalósítani.

Január 21-én meghívást kaptunk Csákvárra a Doni hősök emlékére rendezett megemlékezésre. Sztányi István polgármester úrnak köszönhetően különjárattal utazhattunk a helyszínre. 49-en látogattunk el a kiállításra, vettünk részt a megemlékezésen és egy rendhagyó történelemórán. Felemelő érzés volt.

Ezen az estén összevont szülői értekezletet szerveztünk iskolánk aulájában, majd ezt követték az osztályok félévi értekezletei. A kezdeményezést sikeresnek ítélem látogatottság-és a párbeszédek kialakulását tekintve is. Itt hangzottak el polgármesterünk sajnos igaz szavai, miszerint diákjaink egy része nem viselkedett megfelelő módon a délutáni rendezvényen, a Himnusz előadása alatt.

A másnap már lehetőséget is adott e csorba kiköszörülésére, hiszen január 22-e a magyar kultúra napja. Néhány szóban megemlékeztünk e jeles napról Mohl Józsefné tolmácsolásában, majd minden erőfeszítés nélkül, méltón emlékeztünk Erkel Ferencre, s hallgattuk meg most már tisztességgel nemzeti Himnuszunkat.

Január 22-én rendeztük meg német nyelvű vers- és prózamondó versenyünket. 37 fő méretette meg magát. Ez a nagy létszám örömmel töltött el bennünket. Kollégák, szülők is ellátogattak rendezvényünkre. A zsűri elnöke Bauer Jánosné, tagjai Hunics Ildikó, Hollósiné Tóth Hedvig és Keindl Anita voltak. A szaktanárok persze nem az általuk felkészített tanulók értékelésében vettek részt. A díjainkat a fenntartó és a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. A megvendégelésben segítségünkre volt az óvoda teafőzésben, Hédi néni pogácsát sütött, Nusi néni pedig rengeteg süteményt készített diákjainknak.

Helyezettjeink:

3-4. osztályosok                    5-6. osztályosok                      7-8. osztályosok kategóriája

   I.   Nacsák Zsófia                        Sztányi Roland                        Demeter Karola

  II.  Metzger Dóra                         Fáczányi Kökény                     Karafi Viktória

  III. Nágl Maja                               Lázár Kitti                              Tordai Dóra

Köszönöm szervezőknek, felkészítőknek, zsűrinek és persze tanítványainknak ezt az igényes, magas színvonalú délutánt.

Február 2-án a Móron megrendezett német nyelvű területi versenyen szerepeltek fent említett, helyezett tanulóink. Mindnyájan kiválóan helytálltak, közülük kiemelkedik Sztányi Roland 5. osztályos tanulónk 2. helyezése, Szívből gratulálunk tanulóinknak, kollégáinknak.

Január 23-án Drog prevenciós délelőttöt szerveztünk 8. osztályosaink részére. Előadónk: Frankó Mazács Zsoa volt, köszönjük, hogy felajánlotta segítségét. A program folytatására február 6-án és 20-án került sor.

Szülői kérésre farsangi bálunkat február 9-én, szombaton délután tartottuk .Az előkészületek és a dekoráció szülők, kollégák közreműködésével készültek. Köszönöm mindnyájuknak. Ez évi témánk a „Nagy utazás” volt. Hihetetlenül gazdag ötletekkel találkoztunk. Egyes kultúrák népcsoportjai, mint a japán gésák, ninják, afrikai táncosok, hawaii táncosok Magnumékkal, kalózok, cigány családok, a filmek világa, az emberi élet állomásai, a drog veszélyei mind megjelenítésre kerültek, mégpedig igen magas színvonalon. Szereplők és közönség is remekül szórakozott. Volt táncház Sárosi Ferencné és Szücs Virág vezetésével. Fellépett az Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport nagy örömünkre népviseletben. Köszönöm Bauer Jánosné Terike áldozatos munkáját. Mazsorettjeink gazdag repertoárral érkeztek, s szórakoztatták a vendégeket. Gratulálok és köszönöm vezetőjük Jókai Erika lelkes munkáját. A „Fánkevő-verseny” sajnos elmaradt, mert Rehák Erzsi néni erre a programra szánt fánkjai versenyen kívül rekordidő alatt elfogytak. A zsíros kenyérnek legalább ekkora sikere volt. Rengeteg süteményt küldtek anyukák, nagymamák, köszönjük, mind elfogyott. Üdítőről a Szülői Szervezet gondoskodott. Volt táncverseny gyerekeknek, felnőtteknek. Vitatható melyik volt a sikeresebb!!! Bálunk királynéja: Tóth Boglárka, királya: Sztányi Dominik lett. Hangulatfelelősünk Schléger János volt, köszönjük.

Megnyugtató volt számunkra a Polgárőrség jelenléte. Továbbá köszönetem fejezem ki a sok-sok tombolatárgyért, támogatásért, anyagi-, tárgyi-, kétkezi segítségnyújtásért. A másnapi rendezvényre szülők, kollégák, gyerekek segítettek helyreállítani a terem rendjét. Úgy vélem összefogásból jelesre vizsgáztunk, télűzésből csak jóra!!!

Február 12-én, húshagyó kedden fánksütésre kértük fel a 7. osztályosokat és osztályfőnöküket, Oroszné Genczwein Teréziát. Segítségét ajánlotta fel - és mi örömmel el is fogadtuk - Bauer Jánosné Nusi néni és Bauer Jánosné Terike néni. Az ő hétvégéjük legalább olyan zsúfolt volt, mint a miénk, mégis szívesen jöttek közénk. Romics Éva és Keindl Anita játékos német nyelvű feladatokkal szórakoztatták a gyerekeket. Az ÁMK vezetője Hunics Ildikó rendelkezésünkre bocsátotta a művelődési ház konyháját. Köszönjük! A fánk olyanná sikerült, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. A vendéglátás kiváló volt. Minden gyerek és felnőtt elismeréssel, köszönettel viszonozta hetedikeseink munkáját. A rendrakás is az ő feladatuk maradt, ebben sem volt semmi fennakadás. Köszönjük.

Február 15-én 9 tanulónk, Oroszné Genczwein Terézia tanárnővel és szülői kísérettel részt vett a Zrínyi Miklós területi matematika versenyen. Nagy Márton 8. osztályos tanulónk, a járási versenyen 1. helyezett, a megyein 8. helyezett lett. Szívből gratulálunk.

Február 25-én rövid megemlékezést tartottunk a kommunista diktatúra áldozatainak tiszteletére.

Február 28-án megrendeztük a Kazinczy szépkiejtési versenyt felső tagozatos diákjaink részére.

Helyezettek:

1. Bernád Regina 6.o.                         1. Somogyi Dávid 8.o.

2. Fáczányi Kökény 5.o.                      2. Kirschner Nikoletta 8.o.

3. Nacsák Boglárka 5.o.                      3. Macsuka Márk 8.o.

Március 11-én rendkívül érdekes előadást hallgattunk meg arról, hogyan nevelkedett egy egerészölyv mesterséges körülmények között, és hogyan történt a vadonba való visszaszoktatása. Köszönjük Sztányi Istvánnak az előadó meghívását és persze, hogy az általa talált fiókát ilyen gondos gazdára bízta.

Március 12-én elszállíttattunk egy adag elektromos hulladékot, de tanév végéig még egyszer sort kerítünk rá.

Március 15-én faluszintű megemlékezést tartottunk, mely a zord időjárás ellenére is átmelengette szívünket. Köszönjük a negyedik osztályosoknak, osztályfőnöküknek Mohl Józsefnénak, a gyermek-és felnőtt énekkari tagoknak a színvonalas emlékműsort.

Március 20-án, Bicskén, helyesírási versenyen vett részt Keresztes Krisztián 3. osztályos és Nágl Maja 4. osztályos tanulónk.

Március 21-én A megyei Kisiskolások Kerékpáros Kupáján csapatversenyben 2. helyezettek lettek – Fábián Petra, Sztányi Dominik, Nágl Maja, Taksz Dominik.

A 4. osztályosok közlekedésbiztonsági versenyén Nágl Maja 3. helyezést ért el. Felkészítőjük Németh János.

Március 22-én a Víz Világnapja alkalmából projekt délelőttöt rendeztünk.

Sztányi Roland részt vett a regionális német nemzetiségi szavalóversenyen, ahol kiválóan helytállt.

A Mészöly Gedeon anyanyelvi-és irodalmi versenyen, Tabajdon a 6. osztályból Bernád Regina, Kovács Fanni, Tóth Boglárka vett részt, 2. helyezettek lettek és különdíjban részesültek. Felkészítőjük Szücs Virág volt.

Március 23-án Nyílt napot szerveztünk alsós diákjainknak. Szüleik, és érdeklődő vendégek látogathattak el két tanítási órára, ezt követték húsvéti játékok, játszóház.

Este pedig részt vettünk a Föld órája programon, mely igen gazdag, kreatív ötletekkel teli rendezvény volt.

Gratulálunk és köszönjük a szervezőknek.

Tartalmas, programokban gazdag heteken vagyunk túl, melyek úgy vélem közösségformálásból jelesre vizsgáztak.

Köszönöm gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, s a további sikerek reményében pedig kitartást kívánok mindnyájunknak!

Terjékné Hadlacki Csilla. igazgató

 

VÉRTESBOGLÁRI ÓVODA HÍREI

Adventtől Pünkösdig az óvodában

Advent a várakozás, készülődés a szeretet ünnepére a gyermekek életében is. Nagy örömmel és izgalommal készülődtek a gyerekek az adventi gyertyagyújtásra, amire december 2-án a templom előtti téren került sor. A borongós idő ellenére sokan megnézték a legkisebbek ünnepi, kétnyelvű műsorát. Az összegyűlt felnőttek arcára örömteli mosolyt csaltak a gyerekek magyar és német verseikkel, dalaikkal. Fokozva az izgalmakat december 6-án ellátogattunk a Mikulás házába, ahol a Mikulás köszöntése után egy kis barkácsolással és játékkal töltöttük el a délelőttöt. Karácsonyi barkács délutánunk családias légkörben (sajnos nagyon kevés résztvevővel) telt el, elősegítve gyerek, felnőtt ünnepre való ráhangolódását.

Az óvodai karácsonyi ünnepségre december 14-én délelőtt került sor. Izgatottan várták ezt a napot a gyerekek. A hatalmas fenyőfák alá ismét sikerült sok ajándékot tenni Jézuskának. December 15-én a bodméri Polgármester Úr meghívására karácsonyi kétnyelvű műsorral szerepeltünk az Időseknek, akik nagy tapssal és ajándékkal kedveskedtek nekünk. December 16-án Jótékonysági koncerten vettünk részt a Művelődési Házban, melyet az óvodások és iskolások javára ajánlottak fel a zenészek.

Az új esztendő hajnalán izgatottan jöttünk ismét az óvodába. Mindenki ragyogó arccal mesélte a karácsonyi élményeit.

Február 9-én a Művelődési Házban tartottuk az óvodás gyermekekkel a Farsangi bált. Két nyelven, gitárkísérettel énekeltünk, táncoltunk. Nagyon színes jelmezek tarkították a délelőtt hangulatát.

Február 11-22-ig Metlágel Judit német nemzetiségi óvodapedagógus hallgató külső gyakorlaton vett részt óvodánkban. Nagyon lelkesen foglalkozott a gyerekekkel német nyelven.

A február 19-re tervezett KISZEBÁB ÉGETÉS a gyermekek nagy létszámú hiányzása miatt elmaradt. (Mivel az az esemény elmaradt, ezért, mint látjuk, a mai napig szakad a hó!!!)

Március 12-én Kisteleki Zoltán előadóművész interaktív előadással (Kiskakas gyémánt félkrajcárja) szórakoztatta a gyermekeket.

További programjaink:

Április 3-án jön a nyuszi az oviba. Nagyon várjuk már!!!

Május 6-7-én lesznek óvodánkban az anyák napi ünnepélyek.

Május 8-9-én 8-14 óráig várjuk a beiratkozó gyermekeket szüleikkel az óvodánkba!

Május 24-én tartjuk a GYERMEKNAPOT.

Május 27-én Áprily Géza előadóművész Tavaszköszöntő műsorral kedveskedik a gyerekeknek.

Május 31-én a nagycsoportosokat búcsúztatjuk óvodánkból.

Terveink között szerepel a nemzetiségi Tájházban egy 2 hetes nemzetiségi projekt, mely kétnyelvű és fejleszti a gyermekek érzékszerveit, képességeit, megfigyelőképességét.

Az óvoda nyári zárva tartása 2013. 07. 01-2013. 08. 04.ig tart. Ez idő alatt szeretnénk felújítani az óvodát tisztasági festéssel, meszeléssel.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazokért a felajánlásokért, támogatásokért, ajándékokért, tombolatárgyakért melyeket a gyermekek kaptak az elmúlt időszakban:

 • Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Bauer Jánosné, Nusi néninek és a tagoknak
 • Sztányi István Polgármester Úrnak
 • Sárosi Ferenc Képviselő Úrnak
 • Balogh Istvánnak, Bodmér Község Polgármesterének
 • Végh Levente és Zsófi szüleinek
 • Keresztes Olivér szüleinek
 • Szabó Eszter szüleinek
 • Winkler Frigyes szüleinek
 • Benis Tamás szüleinek
 • Balogh Evelyn szüleinek
 • Tesco áruháznak

Rákovics Nóri, Nágl Botond, Máté Eszter, Tóth Krisztián, Rönkös Dorka, Juhász Károly és Botond, Sörös Máté, Balogh Evelyn, Peringer Attila, Nacsák Levente, Budai Petra, Hajdú Lili, Juhász Eszter, Németh Kristóf, Keresztes Olivér, Lázár Lilla, Benis Tamás, Tagscherer Bence, Sárkány Ákos, Végh Levente és Zsófi, Szabó Eszter, Krupiczer Ervin, Szabácsik Zója, Sztányi István, Bauer Jánosné, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Sárosi Ferenc és Ferencné

                                                                                                            Leitgib Lászlóné és Hunics Ildikó

EGYHÁZI HÍREK

A Katolikus Karitász helyi csoportja az országos felhívásra ebben az évben is tartós élelmiszergyűjtést szervezett a nagyböjti időben. Nagyon sok adomány gyűlt össze, amelyet 11 családnak juttattunk el. A település lakossága évről évre nagyobb mennyiségű adománnyal járul hozzá a rászorulók megsegítéséhez. Hálásan köszönjük a megajándékozottak és a Karitász csoport nevében.

A jó Isten áldja meg érte Önöket, s adja vissza sokszorosan! Munkatársaimnak is köszönöm, hogy segítettek a kiszállításban!

 Nágl Jánosné

Köszönet

Hálás szívvel mondok köszönetet Hajdú Lászlónak, Hajdú Botondnak, Fejes Zsoltnak, Décsei Istvánnak és Csabának, akik a március 14-15-i hófúvás után segítettek kiásni a hó fogságából. A hó közel egy méter magasan teljesen elzárta a ház kapuit kívül-belül. Önzetlenül, felkérés nélkül lapátolták a havat, hogy közlekedni tudjak, s ne öntse el a pincémet a rengeteg hólé.

Emberségből jelesre vizsgáztak!

 Nágl Jánosné

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Tisztelt Olvasók, kedves Bogláriak!

Szeretnénk kérni, hogy ebben az évben is SZJA 1 % felajánlásaikat az ÖTE javára tegyék meg. Működésünk, feladataink ellátásához használjuk fel a felajánlást.  Önkéntes munkánkkal a faluközösséget szolgáljuk.

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE, Adószám: 18500440-1-07

                                                                                    Köszönjük szépen!

Vértesboglár önkéntes tűzoltói nemcsak tűz esetén veszik fel a harcot az elemekkel, hanem a zord időjárás, okozta károk enyhítésében, mentésében is részt vesznek. Nem szólva a téli hófúvásos ítéletidőről, amikor nélkülük nagyon kellemetlen helyzetbe kerülne sok ember. Ők a mai korunk kalandvágyó hősei. Segítsük őket felajánlásainkkal! (szerk.)

 

VÉRTESBOGLÁRI SPORTEGYESÜLET

Adószám: 18482849-1-07

 

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Hamarosan megnyílik az „Egységes kérelmek” 2013. évi elektronikus beadási felülete az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Itt lehet igényelni többek között az egységes területalapú támogatást, az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatást, a kedvezőtlen adottságú területek támogatását, a NATURA 2000 területek után járó és további 21 jogcím alapján járó támogatást.

Az Egységes kérelem keretében tavaly Fejér megyében közel 5700 ügyfél nyújtott be kérelmet. Az általuk igényelt támogatás összege megközelítette a 20 milliárd forintot. A Fejér Megyei Kormányhivatal falugazdászai idén is ingyenes technikai segítséget biztosítanak azoknak, akik ezt igénylik, és akiknek a jogszabály lehetővé teszi.

 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Húsvéti jókívánság az Iskolából

 

 

A Vértesboglári Önkormányzat lapja.
Felelős kiadó: Vértesboglár Község Képviselőtestülete Felelős szerkesztő: Romics Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel Turne Tranzito