Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret

A könyvtár szolgáltatásai

Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • állomány és az állományfeltáró eszközök használata
 • információkérés
 • óvodai csoportok látogatásai, szervezett programjai
 • iskolai órák megtartása (előzetes egyeztetés után)

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

 • olvasótermi helyben használat
 • kölcsönzés

 

A könyvtár használatára jogosultak köre

A könyvtár szolgáltatásait minden vértesboglári lakos és vértesboglári munkahellyel rendelkező személy térítésmentesen igénybe veheti. A könyvtár a személyre szólóan kiállított olvasójeggyel látogatható.

 

Beiratkozás módja

A beiratkozó olvasónak a következő személyes adatait kell közölnie:

 • név
 • anyja neve
 • születési helye
 • születési ideje
 • lakcíme

14 éven aluli gyermekek esetében a beiratkozáshoz jótálló nyilatkozat szükséges, amelyet a könyvtárban kapnak meg. A beiratkozó olvasónak ismernie kell és el kell fogadnia a belépési nyilatkozat aláírásával a könyvtárhasználat és a kölcsönzés szabályait.

A beiratkozás díjtalan!

 

A kölcsönzés szabályai

A kölcsönzés a kölcsönző-kártya segítségével történik, megtörténtét az olvasó annak aláírásával igazolja.

A kölcsönzési határidő 1 hónap. A könyvtáros az olvasó kérésére a kölcsönzés határidejét meghosszabbíthatja.

Az olvasónak a könyvtári könyveket gondosan kell kezelnie. Óvnia kell a könyveket mindennemű rongálástól és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell szolgáltatnia.

Az állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű könyvpéldányokat, lexikonokat a könyvtárban kell használni. Maximum egy hét kölcsönzési idő lejártáig vissza kell szolgáltatni.

A képviselő testületi jegyzőkönyveket csak a könyvtárban lehet olvasni.

A folyóiratok kölcsönözhetőek.

A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, ne zavarják olvasótársaikat - biztosítva a nyugodt munkát, tanulást!

A könyvtáros a beiratkozott olvasók, látogatók és a kölcsönzött kötetek számát a munkanaplóban napra készen nyilvántartja. 

 

Küldetésnyilatkozat

Az Általános Művelődési Központ Könyvtára fontosnak tartja, hogy a község lakossága aktív használóvá váljon a könyvtárnak.

Segítője legyen az írni-olvasni tudás fejlesztésében.

Segítője legyen az ismeretszerzésnek, a tanulásnak, a szórakozásnak.

Biztosítsa az ízlésfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését.

Fontosnak tartja az emberek közötti jó kapcsolat ápolását.

A könyvtár olyan hely, ahol számunkra minden olvasó megbecsült, fontos személy.

Figyelembe veszi az olvasók igényét és ennek megfelelően gyarapítja a könyvek állományát.

 

"Óh, ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:

mert a Könyv is Élet és él, mint az Ember,

így él: Emberben Könyv, s a Könyvben az Ember."

 

Vértesboglár, 2013. március 30.

Leitgib Lászlóné

mb. intézményvezető

Travel Turne Tranzito