Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • borverseny
  borverseny
 • Repce
  Repce
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Pályázati felhívás (önkormányzati ingatlanok)

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére

 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Vértesboglár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Címe: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.

Képviselője: Sztányi István polgármester

Tel.: +36-22-582-310

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 707578

Adószáma: 15364452-2-07

Bankszámlaszám: 11736020-15364452

 

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok magánszemély részére, saját lakás/lakóház építése céljából történő értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós, titkos

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

helyrajzi szám

művelési ág

terület (m2)

az ingatlan minimális nettó ára

(Ft.-)

az ingatlan minimális bruttó ára (Ft.-)

286/44

beépítetlen terület

961

3 630 000

4 610 100

286/45

beépítetlen terület

985

3 720 000

4 724 400

286/46

beépítetlen terület

1009

3 810 000

4 838 700

286/47

beépítetlen terület

1034

3 910 000

4 965 700

286/49

beépítetlen terület

1151

4 350 000

5 524 500

286/51

beépítetlen terület

1420

5 360 000

6 807 200

 

5. Pályázati biztosíték:

A pályázatot kiíró pályázati biztosítékot nem kér.

6. Pályázati feltételek:

A 4. pontban megjelölt építési telekre az a magánszemély pályázhat saját lakás/lakóház építése céljából, aki önálló háztartásban él és vállalja, hogy az Önkormányzat javára az ingatlanra 10 évre elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. Egy pályázó több, maximum 2. telekre is benyújthatja pályázati ajánlatát.

A pályázat szempontjából önálló háztartásnak kell tekinteni, aki egyedülálló és önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy akik érzelmi és gazdasági életközösségben (élettársi vagy házastársi közösségben) egy családban élnek.

A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki igazolja, hogy az állammal, továbbá Vértesboglár Község és a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzattal szemben köztartozása, továbbá bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozása nincs. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) Sztányi István polgármester úrnak címezve lehet benyújtani.

 

 

 

 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.). Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat vértesboglári ingatlan megvételére”

 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2023. november 24. (péntek) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig kell beérkezniük).

 

10. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az pályázó lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

 

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó adatai a „pályázati ajánlati nyomtatványnak” megfelelően, hiánytalanul kitöltve,

- a pályázónak a nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

- ajánlattevő csatolja a köztartozásmentességét igazoló 60 napnál nem régebbi NAV és a szükséges önkormányzati igazolás(oka)t.

 

  Pályázati ajánlati nyomtatvány

 

12. A bontás, az elbírálás ideje és a döntés közlése:

A pályázatok bontása 2023. november 27. (hétfő) 10:00 Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében történik. A bontás nem nyilvános.

A pályázatokról szóló döntés Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 29. napján tartandó zárt ülésén történik.

A pályázaton résztvevőket e-mailben, illetőleg telefonon értesíti a kiíró a pályázat eredményéről, a döntést követő 3 napon belül.

 

13. Fizetési mód:

A vételár egyösszegben történő megfizetése a szerződéskötés előfeltétele.

 

14. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap és a pályázó részéről nem visszavonható.

 

15. A pályázatra vonatkozóan további információ szerezhető:

Sztányi István polgármester

telefonszám: 06-20-923-8510

 

16. Egyéb információ:

 

Az Önkormányzat a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja a pályázati felhívást.

 

Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra ugyanazon telekre több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, az alábbi szempontok és sorrend alapján kerül kiválasztásra a kedvezőbb ajánlat:

1. Pályázó, vagy az egy háztartásban élők közül egy személy legalább 5 éve vértesboglári állandó lakcímmel rendelkezik.

2. A pályázó kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában.

3. Egy háztartásban élők közül legalább a pályázók egyike 40 év alatti.

 

Érvénytelen a pályázat amennyiben az alábbiak közül valamelyik teljesül:

- a pályázat nem érkezik be határidőben,

- nem a „pályázati ajánlat nyomtatványon” nyújtják be,

- a minimálisnál alacsonyabb összegű az ajánlat,

- a pályázó nem köztartozásmentes, vagy ezt nem teljeskörűen igazolja.

 

A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Vértesboglár 286/51 hrsz-ú ingatlan telekhatárán található a 285 hrsz-ú pince, mely a 286/51 hrsz-ú ingatlan alá nyúlik be.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja, akár ingatlanonként is.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel legkésőbb az elbírálást követő 10 napon belül köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére az Önkormányzat által megnevezett ügyvéd előtt kerül sor, amelynek költségeit a pályázó (vevő) viseli. Az ügyvédi munkadíj a szerződéskötésre 50.000.-Ft+ÁFA, összesen 63.500.- Ft. Az ügyvédi munka a teljes ügyintézést magában foglalja, beleértve az illetékes földhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletet is.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei (pl. ügyvédi költségek) a vevőt terhelik.

 

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a vértesboglári hirdetőtáblákon, a Vértesboglár ÁMK Művelődési Házban, valamint az Önkormányzat honlapján (www.vertesboglar.hu) kerül közzétételre.

 

 TÉRKÉPVÁZLAT

  Pályázati ajánlati nyomtatvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 16.00
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 14.30-16.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Borbély Eszter
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Jersey Diána

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Katonka Ágnes
 

Fogászati szakrendelés: dr. Zöld Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 14.00-20.00, kedd, péntek 08.00-14.00

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito